Algemene voorwaarden

Gebruiks- Algemene voorwaarden Centrum GROEI vzw (Laatste aanpassing juli 2017)

Wij danken je voor jouw bezoek aan de website www.Centrumgroei.be - www.centrumgroei.com  eigendom van Centrum GROEI vzw, hierna de organisatie genaamd en geregistreerd onder BTWnr

Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen de deelnames tot evenementen, workshops, lidmaatschap etc. Maar tevens de aakoop van goederen en diensten en het maken van reserveringen of afspraken op basis van het aanbod op de organisatie en haar partners!  Kortom de volledigheid van het aanbod dewelke nu en in de toekomst worden aangebracht.

Wanneer je een reservatie plaatst, een inschrijvingsdocument invult, of lid wordt van Centrum GROEI vzw  zal worden aangenomen dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden. Dewelke je daarmee dan ook bindend aanvaardt bij elk toekomstig bezoek of gebruik van de sites, de goederen en diensten hierop aangeboden.

De Website is een platformwebsite via dewelke de gebruikers (hierna de “Gebruikers”) over de diensten worden geinformeerd en al dan niet goederen en diensten kunnen worden gereserveerd en aangekocht.

verantwoordelijkheid:

Hierbij gelden de volgende afspraken en regels
1. De cursist/klant is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de opleiding / persoonlijke sessie of groep sessies yoga en of andere disciplines / bijeenkomsten / workshops / coaching trajecten en neemt deel op eigen verantwoordelijkheid.
2. De organisatie en haar vertegenwoordigers (met inbegrip van alle externe en andere lesgevers- begeleiders) zullen derhalve, behoudens opzet of zware fout, nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor welke eender welke beweerde schade ook.
3. Behoudens andere vermelding is voor deelname aan een opleiding / persoonlijke sessie of groep sessies yoga en of andere disciplines / bijeenkomsten / workshops / coaching trajecten geen speciaal niveau van vooropleiding, psychische of fysieke conditie vereist. De cursist zal, ingeval van twijfel over zijn fysieke of psychische conditie, zelf de eigen arts(en) raadplegen en om advies vragen. De cursist zal de lesgever vooraf schriftelijk verwittigen van elk gemaakt voorbehoud.
4. De organisatie is gerechtigd om de deelnemer, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.


Aankoop goederen en diensten e.d. // nog aan te vullen