Medical Disclaimer:

In en via Centrum GROEI vzw worden tal van behandelingen, diensten etc. aangeboden. Deze kunnen zowel fysiek als mentaal ondersteunend zijn middels, lezingen, trainingen, infosessies, coaching etc.

Alle individuele behandelingen, groepstrainingen, lessen,sessies en diensten aangeboden in en via Centrum GROEI vzw hebben tot doel preventief ondersteunend te werken en vervangen geenszins het medische advies of behandeling onder begeleiding van een arts.

Wie beroep doet op eender welk onderdeel van het aanbod via/in Centrum GROEI vzw en/of haar medewerkers doet dit in samenspraak met de behandelende arts of op eigen verantwoordelijkheid.

Alle medewerkers (direct en indirect) sluiten zich persoonlijk en onvoorwaardelijk bij deze stelling aan en garanderen dat de door hen geleverde diensten ethisch en deontologisch verantwoord zijn.