Partners en milde Schenkers

Onze partners & milde schenkers zijn stuk voor stuk gedreven mensen die met hart en ziel hun bijdrage leveren aan de GROEI van ons Centrum. Allen zetten zich in om voor jou een veilige, gezellige plaats te creëren, een plaats waar je kan thuiskomen.

Tal van particulieren staan ons bij op zoveel mogelijk manieren om onze werking te optimaliseren, het aanbod toegankelijker te kunnen maken voor iedereen. Om verder te kunnen Groeien, delen en helpen hebben wij nood aan financiële middelen.

Je kan steunend lid worden voor 45€ per jaar of een donatie storten op rekening: BE 83 7360 3795 1215. Heb je een speciale bestemming voor je schenking laat het ons weten. Wij houden je dan op de hoogte van het bereikte doel.

Centrum GROEI dankt ook volgende bedrijven en organisaties omdat zij ons hun steun toekenden:


Onze dankbaarheid is oprecht en diep.

Centrum GROEI vzw