Waar wij oprecht in geloven en voor staan

Missie

We streven er naar om uw gezondheids- en welzijnspartner te worden, een plaats voor algemeen welzijn, waar u rust kan vinden. Daarom houden wij steeds rekening met uw individuele behoeften en de levensfase waarin u zich bevindt.

Visie


Wij geloven oprecht een bijdrage te kunnen leveren tot het welzijn en het algemeen welbevinden.
Dit ter bevordering van de gezondheid van ieder mens, in evenwicht met lichaam, geest en ziel.
In harmonie met de natuur en op een ecologisch verantwoorde manier.