Katrijn Louwage

Jongeren kunnen doorheen hun ontwikkeling hindernissen ondervinden zoals bijvoorbeeld depressie, angst, ADHD, ASS, conflicten onder vrienden, moeilijkheden in de vrije tijd/sportclub, een ingrijpende gebeurtenis, communicatie in huis, … .  Deze hindernissen werken vaak als signaal; vandaar dat het nuttig is om hiermee aan de slag te gaan.  Sommige jongeren hebben in deze zoektocht nood aan ondersteuning en feedback. Katrijn is hierbij graag oprecht geïnteresseerd in hun verhaal en hun hindernissen.   Doorheen de gesprekken zoekt Katrijn met de jongere wat hen kan helpen zodat er veranderingen op gang komen. 


"In 2001 studeerde ik af als bachelor in de orthopedagogie.  Sindsdien werk ik met veel enthousiasme in VZW Victor, een thuisbegeleidingsdienst voor mensen met ASS.  Hierbij ondersteun ik jongeren met ASS tussen 12 en 18 jaar en hun gezin.
In 2015 vervolmaakte ik de vierjarige opleiding in het Korzybski instituut. Ik studeerde af als therapeut in de oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie.  Oplossingsgerichte therapie is een vorm van psychotherapeutische hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en de hulpbronnen van de cliënt.  Jongeren kunnen bij hindernissen binnen oplossingsgerichte psychotherapie hun identiteit op een positieve manier leren verder ontwikkelen.  Bovendien kunnen ze zo hun eigen krachtbronnen aanspreken om een proces van verandering en aanvaarding op te starten. 
Tijdens de gesprekken maak ik zowel tijd voor jongeren als voor hun netwerk (ouders, leerkrachten, broers en zussen, …).  Bij elke stap staat de samenwerkingsrelatie en het vertrouwen van de jongere centraal.  Hun eigen tempo is van belang, zodat veranderingen als iets nuttigs en positiefs ervaren kunnen worden." 

Praktisch:
Na aanmelding via mail contacteer ik jullie telefonisch.  Hierbij maken we een eerste afstemming en wegen we samen af of ik jullie vraag zal ondersteunen.  De therapeutische gesprekken worden gepland in de ruimtes van VZW Groei, op afspraak.  Via uw mutualiteit kunt u navraag doen of u in aanmerking komt voor een terugbetaling. 

Contactgegevens: katrijn.louwage@gmail.com

Workshops