Anoda Mbuku Kasi

Anoda studeerde af als klinisch psychologe. Op 4 jarige leeftijd belandde ze in de pleeg- en adoptiewereld. Met vallen en opstaan heeft ze geleerd wat haar drijfveren zijn en wat voor haar belangrijk is. Haar verhaal is tegelijk ook haar inspiratiebron om kinderen en ouders te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling.

Anoda gaat uit van een holistisch mensbeeld waarbij alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Ze streeft er naar om een evenwicht te vinden op  emotioneel, mentaal en fysiek vlak. Middels verschillende therapeutische kaders  ( systeemtherapie, gedrags-en creatieve therapie) tracht ze de gezinnen bewust te maken en te leren omgaan met hun emoties en belevingen.

Elk kind heeft het recht om in een liefdevolle gezin op te groeien. En elke ouder heeft het recht ondersteuning te krijgen om hier aan te kunnen voldoen. Ouders worden soms aan hun lot overgelaten waardoor dit nefaste effecten heeft op de ontwikkeling van het kind als op het gezin in zijn totaliteit.

Als gezins- en relatiepsycholoog probeert ze om op een preventieve manier mensen hier bewust van te maken door ouder- en kinderbegeleiding aan te bieden.Anoda zet zich in voor gezinnen die kampen met onderliggende spanningen en gevoeligheden. Om zo samen te streven naar een evenwichtige gezinsrelatie waar ieder gezinslid tot een volwaardig ontplooiing kan komen.

Door haar eigen verleden raakte ze geboeid door pleeg-en adoptiegezinnen. Sinds haar studies vormt dit de rode draad in haar werk. Ze behandeld alle problemen gerelateerd met pleeg- en adoptiegezinnen.

Anoda adviseert: “Wacht niet te lang met het bespreken van de problemen die je ervaart. Vraag hulp en krijgt ook de hulp die je nodig hebt. Jij kan ook het gezinsleven hebben waarvan je droomt. Problemen zullen er altijd zijn maar als je weet hoe hier mee om te gaan, hoeft je gezinsleven hier niet onder te lijden.”

Anoda werkt in Centrum GROEI mee aan de groeps- en individuele begeleidingen . Wil je Anoda graag persoonlijk spreken, maak dan een afspraak aan de balie. Je zal verstelt staan van de snelle resultaten, ook al na een eerste gesprek.

Door permanente vorming met het oog een bijdrage te kunnen leveren tot het algemeen welzijn heeft Anoda met succes haar licentie Bikkeltraining gehaald. Deze training maakt kinderen weerbaarder zodat ze beter voor zichzelf opkomen, durven praten en zich minder angstig voelen.

Voorjaar 2018 is een Nieuw begin met een Bikkeltraining voor kinderen van 4 tot 12 jaar:
Vaak zie je het al in de kleuterleeftijd wanneer iemand een dosis zelfvertrouwen kan gebruiken:
• Moeilijk hebben om neen te zeggen
• Moeilijke situaties uit de weg gaan
• Ongemakkelijk voelen in een groep
• Angst om te praten
• Enz.
Zou u willen dat uw kind voor zichzelf leert opkomen? Meer zelfvertrouwen krijgt? Meer vriendjes heeft? Het beter gaat op school? Voor elk ouders is het fijn te zien hoe stevig zijn kind in zijn schoenen staat.  Dan is Bikkeltraining de oplossing!

Workshops