Organisaties – Scholen en Bedrijven


Binnen Centrum GROEI hebben we een multi-disciplinair team met een brede ervaring.
Daarom ondersteunen wij elke organisatie, school en bedrijf in het opzetten en verder uitstippelen van hun intermenselijke missie.
Het is heel belangrijk oog te hebben voor de spanningen en moeilijkheden bij medewerkers, managers,  leerkrachten en leerlingen.
De intermenselijk charter binnen eender welke organisatie draagt bij tot haar succes.

Corporate:


Als bedrijf kan je in Centrum GROEI terecht voor de andere vorm van “teambuilding”. Dicht bij de natuur worden trainingen en workshop gegeven rond het detecteren en anticiperen  van burn-out en mogelijks langdurig absenteïsme. De oorsprong ligt niet altijd of enkel op de werkvloer. De privésfeer versterkt of triggert vaak een serie van voorvallen met burn-out als resultaat.
Welke zijn de communicatietechnieken om discreet en zonder inbreuk op de privacy jouw werknemer te helpen?  Hoe detecteer je bij jezelf de spanningen, welke gevolgen hebben deze in jouw directe omgeving en wat kan jij ermee doen?

Maak een afspraak voor meer toelichting: welkom@centrumgroei.be of bel 0475/369 826

Scholen:


Leerkrachten, pedagogen en docenten worden overspoeld met een grote verscheidenheid aan problemen. Kinderen brengen dit mee naar school en tonen soms bitter weinig respect. De groepsdruk maakt dat zij afstand nemen van wie ze werkelijk zijn. Het is vaak lijdzaam toezien hoe zoveel talent verloren gaat. Al deze zorg vraagt veel energie.  Wat kan jij doen voor jezelf en voor je collega’s? Wat kan je doen voor je leerlingen?
Centrum GROEI biedt een lessenpakket- voor leerlingen en hun begeleiders. Een andere manier van omgaan met spanningen.  Zo geven we ook aandacht aan verschillende ontspanningstechnieken, leren deze kinderen en jongeren op een toffe manier weer contact maken met zichzelf.
Daarenboven wordt er aandacht besteed aan de invloeden van voeding, de modewereld, het eeuwig bereikbaar moeten zijn in een imaginaire wereld van perfectie.

Maak een afspraak voor meer toelichting: welkom@centrumgroei.be of bel 0475/369 826