Waar wij oprecht in geloven en voor staan

Missie

We streven er naar om uw gezondheids- en welzijnspartner te worden, een plaats voor algemeen welzijn, waar u rust kan vinden. Daarom houden wij steeds rekening met uw individuele behoeften en de levensfase waarin u zich bevindt.

Visie

Wij geloven oprecht dat wij een bijdrage kunnen leveren tot het welzijn, het welbevinden en zo de gezondheid van iedere mens in lichaam, geest en ziel. Dit in evenwicht met de natuur en op een ecologisch verantwoorde manier.